ارتباط با ما

آدرس: یزد – خیابان شهید مطهری – مرکز فناوری اقبال – دفتر نماینده مردم یزد و اشکذر

تلفن: ۳۷۲۶۰۱۲۳-۰۳۵

تلفن: ۳۷۲۶۰۰۹۷-۰۳۵