حضور نماینده مردم شریف یزد و اشکذر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد

حضور نماینده مردم شریف یزد و اشکذر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد

همچنین ببینید

آب و اشتغال مهمترین اولویت استان یزد است

آب و اشتغال مهمترین اولویت استان یزد است

آب و اشتغال مهمترین اولویت استان یزد است رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با اشاره …