تأمین آب مهمترین مطالبه مردم یزد از رییس جمهور است

امام جمعه یزد با بیان این آب یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه این استان است، گفت: تأمین آب مورد نیاز و رفع چالش های این حوزه مهمترین مطالبه مردم یزد از رئیس جمهور است.
منبع: ایسنا یزد

همچنین ببینید

مطالبات رییس انجمن زرتشتیان یزد از دستیار ویژه رییس جمهور

رییس انجمن زرتشتیان یزد با اشاره به خدمات جامعه زرتشتیان در حوزه وقف، گفت: رعایت …