نشست نمایندگان استان با وزیر کشور برای انتخاب استاندار جدید

نمایندگان استان یزد با حضور در وزارت کشور، در خصوص برخی از مسائل مهم استان  به رایزنی با وزیر کشور پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر رئیس مجمع نمایندگان استان اعلام کرد در این نشست ابتدا تقسیمات کشوری در شهرستان اشکذر مورد بررسی قرار گرفت که در این زمینه وزیر کشور دستورات لازم را به معاون سیاسی ابلاغ کرد.

سپس موضوع لایحه افزایش تعداد نمایندگان استان مطرح شد که در این زمینه نمایندگان از وزیر کشور درخواست کردند تعداد دو نماینده به نمایندگان فعلی استان اضافه شود.

سپس وزیر کشور در خصوص نحوه تعیین استاندار و مسائل پیرامونی آن توضیحاتی را ارائه کرد و نمایندگان استان نیز دلایل اجماع خود بر گزینه مورد نظر استانداری یزد را اعلام کردند .

نمایندگان استان سپس از رحمانی فضلی وزیر کشور خواستند به اجماع نمایندگان ، بزرگان و علمای استان برای استانداری یزد اعتماد کرده و طبق مقررا دستور اقدام مراحل بعدی را صادر کند که این موضوع مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفت.

در این نشست آقایان رحمانی فضلی وزیر کشور ، موسوی بیوکی ، تابش ، صباغیان ، دهقانی فیروزآبادی نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی ، جبار زاده معاون سیاسی وزیر کشور ، سامانی معاون پارلمانی وزیر کشور و کفاش مدیر کل مجلس وزارت کشور حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر رئیس مجمع نمایندگان استان اعلام کرد در این نشست ابتدا تقسیمات کشوری در شهرستان اشکذر مورد بررسی قرار گرفت که در این زمینه وزیر کشور دستورات لازم را به معاون سیاسی ابلاغ کرد.  سپس موضوع لایحه افزایش تعداد نمایندگان استان مطرح شد که در این زمینه نمایندگان از وزیر کشور درخواست کردند تعداد دو نماینده به نمایندگان فعلی استان اضافه شود.   سپس وزیر کشور در خصوص نحوه تعیین استاندار و مسائل پیرامونی آن توضیحاتی را ارائه کرد و نمایندگان استان نیز دلایل اجماع خود بر گزینه مورد نظر استانداری یزد را اعلام کردند .  نمایندگان استان سپس از رحمانی فضلی وزیر کشور خواستند  به اجماع نمایندگان ، بزرگان و علمای استان برای استانداری یزد  اعتماد کرده و طبق مقررا دستور اقدام مراحل بعدی را صادر کند که این موضوع مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفت.  در این نشست آقایان رحمانی فضلی وزیر کشور ، موسوی بیوکی ، تابش ، صباغیان ، دهقانی فیروزآبادی نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی ،  جبار زاده معاون سیاسی وزیر کشور ، سامانی معاون پارلمانی وزیر کشور و کفاش مدیر کل مجلس وزارت کشور  حضور داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر رئیس مجمع نمایندگان استان اعلام کرد در این نشست ابتدا تقسیمات کشوری در شهرستان اشکذر مورد بررسی قرار گرفت که در این زمینه وزیر کشور دستورات لازم را به معاون سیاسی ابلاغ کرد.
سپس موضوع لایحه افزایش تعداد نمایندگان استان مطرح شد که در این زمینه نمایندگان از وزیر کشور درخواست کردند تعداد دو نماینده به نمایندگان فعلی استان اضافه شود.
سپس وزیر کشور در خصوص نحوه تعیین استاندار و مسائل پیرامونی آن توضیحاتی را ارائه کرد و نمایندگان استان نیز دلایل اجماع خود بر گزینه مورد نظر استانداری یزد را اعلام کردند .
نمایندگان استان سپس از رحمانی فضلی وزیر کشور خواستند به اجماع نمایندگان ، بزرگان و علمای استان برای استانداری یزد اعتماد کرده و طبق مقررا دستور اقدام مراحل بعدی را صادر کند که این موضوع مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفت.
در این نشست آقایان رحمانی فضلی وزیر کشور ، موسوی بیوکی ، تابش ، صباغیان ، دهقانی فیروزآبادی نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی ، جبار زاده معاون سیاسی وزیر کشور ، سامانی معاون پارلمانی وزیر کشور و کفاش مدیر کل مجلس وزارت کشور حضور داشتند.

همچنین ببینید

خدمت به عزاداران حسینی یک توفیق بزرگ است که نصیب نیروهای نظامی و انتظامی می‌شود

استان یزد به استاندار بومی نیاز دارد

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت تهیه و …